Behind the Mountain Wall

EN

ongoing

The dark has fallen. The road is unplowed and the snow is falling so hard I can no longer even tell if my car is still on the road or not. All I need is to get over the ridge and then slide down into the valley. There’s no help to be found here - this all has just got to go down well. Feels a bit godforsaken, this piece of land.

The Jeseníky Region. One of the poorest and least developed regions in the Czech Republic. A great place for summer hiking tours through its pristine ranges, just a stone’s throw away from Poland. In winter, an inaccessible landscape that only an occasional country skier may appreciate for its wilderness trails. It is as if a barrier of mountains is standing in the way and blocking our view of the everyday life in this not very fertile and rather harsh countryside.

It is one of the most poverty-stricken regions of the Czech Republic. The consequences of jobs being hard to come by and a long history of way below average wages are apparent here – the region is becoming ever older and depopulated, there is a general increase in skepticism and new social issues are emerging.

The region is my native land. I do care for the people living there and I am convinced that this sorely tried landscape deserves not only our attention, but also a better future.

Behind the Mountain Wall is a subjective documentary covering a relationship of man and his environment. For two years now I have been coming back to talk to the locals about their worries, or just simply to stand back and suck in the atmosphere. I admit I am one of those who left the place for a better future elsewhere, but I know very well where my roots are. All the way back in that beautiful frontier countryside, rooted deep Behind the Mountain Wall.

CZ

Je tma, silnice není protažená, ale sněží tak hustě, že nevím jestli ještě vůbec jedu po silnici. Musím se dostat na hřeben a pak ještě sklouzat dolů, do údolí. Tady se pomoci nedočkám, musí to prostě dobře dopadnout. Na tenhle kraj snad zapomněl i bůh.

Jesenicko. Jeden z nejchudších a nejméně rozvinutých regionů České republiky. V létě kraj možné turistiky v nádherné přírodě horských svahů na dohled od Polska, v zimě nedostupné území atraktivní jen pro víkendové běžkaře. Jakoby hradba Jeseníků bránila nahlédnutí na všední život v nepříliš úrodném, drsném kraji.

Okres Jeseník patří mezi ekonomicky nejpostiženější regiony České republiky. Důsledky vysoké nezaměstnanosti a dlouhodobě podprůměrných mezd jsou jasné - kraj stárne, vylidňuje se, mezi lidmi panuje všeobecná skepse a objevují se sociální problémy.

Jesenicko je můj rodný kraj. Není mi lhostejný těžký život místních lidí a jsem přesvědčen, že si tato mnohokrát zkoušená krajina zaslouží lepší budoucnost.

Za hradbou hor je subjektivní dokument o vztahu člověka a prostředí. Stále se tam vracím, hovořím s lidmi o jejich starostech nebo se jen dívám a nechávám na sebe působit atmosféru. Jsem jeden z těch, kteří odešli za lepší budoucností, ale nezapomínám, odkud jsou mé kořeny. Zůstaly v nádherném pohraničním kraji, zůstaly Za hradbou hor.